Priser sommaren 2021

Barn t.o.m 12 år reser för halva priset!

Fyrudden 400 400 400 400 300 300 280 260 180  
Harstena 360 360 360 360 260 260 240 180   180
Tyrislöt 340 340 340 340 240 240 180   180 260
aspöja 320 320 320 320 180 180   180 240 280
Kopparholmarna 320 320 320 320 180     240 260 300
Arkösund 300 300 300 300   180 180 200 260 300
Kolmården 200 200 150   300 320 320 340 360 400
Sandviken 200 200   150 300 320 320 340 360 400
Esterön 200   200 200 300 320 320 340 360 400
Norrköping   200 200 200 300 320 320 340 360 400
  Norrköping Esterön Sandviken Kolmården Arkösund Kopparholmarna Aspöja Tyrislöt Harstena Fyrudden

Tidtabell sommaren 2021 

Turerna avgår dagligen fr.o.m. 19/6-21 till 29/8-21. Med reservationer för ändringar

Förmiddag

Arkösund-Fyrudden 1  Tid
Arkösund 11:00
Kopparholmen 11:05
Aspöja 11:11
Tyrislöt 11:28
Harstena 11:49
Fyrudden (ankomst) 12:02

 

 

 

Eftermiddag

Arkösund- Fyrudden 3  Tid
Arkösund 14:00
Kopparholmen 14:05
Aspöja 14:11
Tyrislöt 14:28
Harstena 14:49
Fyrudden (ankomst) 15:02

Fyrudden- Arkösund 2  Tid
Fyrudden 12:04
Harstena (ankomst) 12:17
Harstena (avgång) 13:00
Tyrislöt 13:15
Aspöja 13:32
Kopparholmen 13:37
Arkösund (ankomst) 13:41

 

Fyrudden- Arkösund 4  Tid
Fyrudden (avgår) 15:04
Harstena (ankomst) 15:17
Harstena (avgång) 16:00
Tyrislöt 16:15
Aspöja 16:32
Kopparholmen 16:37
Arkösund 16:46