Avgångar varje torsdag till söndag från och med 1a juli till 31a augusti!

Boka din resa här

Norrköping-Fyrudden 1 Tid
Norrköping 09:00
Lindö 09:19
Esterön 09:21
Sandviken 09:25
Kolmården,
Vildmarkshotellet
09:30
Arkösund ankomst 10:02
Arkösund avgång 10:30
Kopparholmarna 10:33
Aspöja 10:40
Tyrislöt 10:55
Gräsmarö 11:02
Harstena ankomst 11:04
Harstena avgång 11:15
Häradskär ankomst 11:27
Häradskär avgång 11:38
Fyrudden ankomst 11:50
Fyrudden-Arkösund 2 Tid
Fyrudden avgång 13:00
Häradskär ankomst 13:09
Häradskär avgång 13:19
Harstena ankomst 13:31
Harstena avgång 13:40
Gräsmarö 13:43
Tyrislöt 13:50
Aspöja 14:05
Kopparholmarna 14:12
Arkösund ankomst 14:15
Arkösund-Fyrudden 3 Tid
Arkösund avgång 14:30
Kopparholmarna 14:33
Aspöja 14:40
Tyrislöt 14:55
Gräsmarö 15:02
Harstena ankomst 15:04
Harstena avgång 15:15
Häradskär ankomst 15:27
Häradskär avgång 15:38
Fyrudden ankomst 15:50
Fyrudden- Norrköping 4 Tid
Fyrudden avgång 16:15
Häradskär ankomst 16:24
Häradskär avgång 16:34
Harstena ankomst 16:47
Harstena avgång 17:00
Gräsmarö 17:03
Tyrislöt 17:10
Aspöja 17:25
Kopparholmarna 17:32
Arkösund ankomst 17:35
Arkösund avgång 17:45
Kolmården,
Vildmarkshotellet
18:20
Sandviken 18:23
Esterön 18:27
Lindö 18:29
Norrköping 18:48

1 ZON till  HEL pris 200kr

ZONER 2-5 till HALVA priset = +100kr per tillkommande ZON

ZON Norrköping  Esterön  Sandviken  Kolmården
ZON Kolmården  Arkösund
ZON Arkösund  Kopparholmarna  Aspöja
ZON Aspöja  Tyrislöt  Gräsmarö  Harstena
ZON Harstena  Häradskär  Fyrudden

Barn t.o.m 12 år reser till halva priset

Boka din resa här