Under Sankt Anna-dagen den 9 juli kan du provåka RIB-båt i ca 25 min för endast 300kr per person! Varje hel och halvtimme mellan kl 11:00 - 15:00. Straxt går det att boka här på sidan.